Boletín 97

IN MEMORIAN. ANXO FREIRE: HISTORIA VIVA DE ENCIGA
Manolo Bermejo Patiño

CERN: 70 ANOS DE HISTORIA E CIENCIA
Ramón Cid Manzano, Xabier Cid-Vidal

FÍSICA, METAFÍSICA E ECONOMÍA
Constantino Armesto Ramón

BIOINORGÁNICA, OS ELEMENTOS INORGÁNICOS NA QUÍMICA DA VIDA
Manolo Bermejo Patiño, Ana M. González Noya, Marcelino Maneiro Maneiro, Rosa Pedrido Castiñeiras, Laura Rodríguez Silva, Ángeles Sánchez González

QUEN FOI O DESCUBRIDOR DO OSÍXENO?
Manolo Bermejo Patiño, Sandra Fernández-Fariña, Ana M. González Noya, Marcelino Maneiro Maneiro, M. Isabel Velo-Heleno

O PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN NA QUÍMICA
Constantino Armesto Ramón

SOBRE UN PUNTO DE VISTA HEURÍSTICO RELATIVO Á REALIDADE MOLECULAR
Ramón Cid Manzano, Isaac Valiña Lema

OS ERROS DAS ENQUISAS ELECTORAIS DO 23 DE XULLO DE 2023
José Antonio Carpente Sardiña

PENSAMENTO FUTURO PARA FACER FRONTE ÁS PANDEMIAS NA AULA DE CIENCIAS
Inés Martínez Pena, Blanca Puig

TRABALLANDO EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN: UN PUNTO DE VISTA MOI IMPORTANTE: O ALUMNADO
Rodrigo Díaz Enríquez, Miguel A. Yebra Ferro

O DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA CIENTÍFICA EN SECUNDARIA A TRAVÉS DUNHA ACTIVIDADE DE GAMIFICACIÓN
Mónica Silva Vicente

EXPERIMENTOS PERIÓDICOS: CALCIO
Ángel Vidal Vidal

POSTIMPRESIONISMO, FURANCHOS E PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER
Ángel Vidal Vidal

DA TERRA AO LENZO: A CIENCIA DOS PIGMENTOS DO RENACEMENTO
Ángel Vidal Vidal

DESENCADEANDO UNHA BATALLA DE FORZAS INTERMOLECULARES NO LABORATORIO
Manolo Bermejo Patiño, Sandra Fernández-Fariña, M. Isabel Fernández-García, Ana M. González-Noya, Marcelino Maneiro Maneiro, Miguel Martínez Calvo, Rosa Pedrido Castiñeiras, Laura Rodríguez-Silva, María J. Romero Castro, Isabel Velo-Heleno, Beatriz Fernández Fernández, M. Inés García Seijo

PRÁCTICAS DE CATA NO LABORATORIO DE CIENCIAS
Marta Ramada Zamora

POR QUE NON CAEN AS NUBES? POR QUE CHOVE CANDO CHOVE? QUE CONDICIÓNS FÍSICAS DETERMINAN O MOMENTO DA CHOIVA?
José María de la Viña Varela

PROXECTO SOBRE A ORNITOLOXÍA CO ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Jessica Rodríguez Piñeiro

UN MÓBIL SOBRE UN PAPEL SOBRE UNHA MESA
Antonio Gregorio Montes

LA DERECHA QUE NUNCA EXISTIÓ
José Manuel Facal Díaz

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ADAPTÁBEL DO ENSINO DAS CIENCIAS EN SECUNDARIA PARA PERFÍS DE ALUMNADO CON TDAH, TEA E DISLEXIA
Juan Sabín

Comité científico

Virginia Aznar Cuadrado
Paloma Blanco Naya
Beatriz Crujeiras Pérez
Beatriz Fernández Fernández
María Jesús Fuentes Silveira
Mª Inés García Seijo
Pablo González Sequeiros
Marcelino Maneiro Maneiro
Mario Outeiro Iglesias
María José Romero Castro
María Villar López