UN ESTUDO EXPLORATORIO ARREDOR DA TRAXECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAXE PARA A VISUALIZACIÓN INFANTIL

Boletín das Ciencias, núm. 95, páx. 139-154 (2023)

https://doi.org/10.54954/202395139

Acceso ao artigo completo en PDF

Un estudo exploratorio arredor da traxectoria hipotética de aprendizaxe para a visualización infantil

Sara Amor Iglesias, Pablo González Sequeiros (Universidade de Santiago de Compostela)

Preséntase unha experiencia de tipo exploratorio coa que se pretendeu testar a utilidade da traxectoria hipotética de aprendizaxe para a visualización proposta por Clements e Sarama (2015) e avanzar no deseño de itinerarios didácticos para a traxectoria. Con este propósito ensaiouse unha proposta dirixida a un grupo de 6º de educación infantil como unha primeira idea de concreción da traxectoria, tentando empregar distintos tipos de material estruturado −tangrams, cubos soma e espellos− como soporte das actividades. Formuláronse un total de 7 actividades referidas a aspectos xeométricos relacionados co coñecemento dos elementos das formas en 2D e 3D, a composición/descomposición de formas e as súas transformacións (translacións, xiros e simetrías), que demandaban varias das habilidades de visualización descritas por Del Grande (1987), principalmente as de identificación visual, conservación da percepción e memoria visual.

Como citar este artigo:

Amor Iglesias, S., González Sequeiros, P. (2023). Un estudo exploratorio arredor da traxectoria hipotética de aprendizaxe para a visualización infantil. Boletín das Ciencias, 95, 139-154. DOI: 10.54954/202395139.