SIR ISAAC NEWTON EN AXUDA DOS SKATERS!

Boletín das Ciencias, núm. 95, páx. 121-129 (2023)

https://doi.org/10.54954/202395121

Acceso completo ao artigo en PDF

Sir Isaac Newton en axuda dos skaters!

Marcelino José Veiguela Fuentes (IES Ribeira do Louro)

No presente traballo preséntase un problema aberto de Fı́sica para ser resolto mediante un modelo de indagación guiada. O problema aborda unha situación de aprendizaxe centrada na evolución do movemento dun skater que efectúa unha das acrobacias máis coñecidas do skateboarding, un ollie para despois ascender por unha rampla. Nesta estratexia de aprendizaxe por indagación, o alumnado en pequenos grupos constitúese en equipos de investigación que traballan e interactúan entre si baixo a dirección do docente que é, en todo momento unha guı́a, proporcionando os saberes conceptuais indispensables, sen os cales este proceso serı́a moi difı́cil se non imposible de abordar por parte dos estudantes. Consideramos que cun maior manexo conceptual por parte dos estudantes, maior probabilidade de que sexan capaces de formular preguntas investigables e abordar investigacións na aula.

Como citar este artigo:

Veiguela Fuentes, M. J. (2023). Sir Isaac Newton en axuda dos skaters! Boletín das Ciencias, 95, 121-129. DOI: 10.54954/202395121