Itinerarios de Isidro Parga Pondal para o cartografado xeolóxico de Laxe

Boletín das Ciencias, núm. 89, páx. 67-87 (2020)

https://doi.org/10.54954/202089067

Acceso ao artigo completo en PDF

Itinerarios de Isidro Parga Pondal para o cartografado xeolóxico de Laxe

Francisco J. Leonardo Docanto

O labor de actualización da cartografía da xeoloxía de Galicia no pasado século foi un feito dunha gran complexidade na que o científico Isidro Parga Pondal fixo unha das máis importantes achegas. Resultado dos seus traballos foi o notable incremento no coñecemento da xeoloxía do país, publicando un importante número de mapas xeolóxicos. O estudo da xeoloxía de Galicia comezara nos seus anos como docente na Universidade de Santiago, de onde foi expulsado no ano 1936, acusándoo dunha ideoloxía contraria á que logo prevalecería en España por varias décadas. Máis tarde fundou o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, desde o que desenrolou o traballo comenzado na Universidade, recollendo gran cantidade de información para a realización de mapas xeolóxicos. No presente traballo recollemos unha redacción dos itinerarios xeolóxicos de Parga para a elaboración do mapa xeolóxico de Laxe a escala 1:50.000, publicado, xunto coa súa correspondente memoria , no ano 1953.

Como citar este artigo:

Leonardo Docanto, F. J. (2020). Itinerarios de Isidro Parga Pondal para o cartografado xeolóxico de Laxe. Boletín das Ciencias, 89, 67-87. DOI: 10.54954/202089067.