CONTEXTUALIZANDO A FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS EN 2º DE BACHARELATO

Boletín das Ciencias, núm. 95, páx. 101-107 (2023)

https://doi.org/10.54954/202395101

Acceso ao artigo completo en PDF

Contextualizando a física nuclear e de partículas en 2º de bacharelato

Natalia Abelenda Lameiro (IES Terra de Soneira)

Tomando como referencia o proceso de sı́ntese e administración-exploración dun radiofármaco no Sistema Galego de Saúde preténdese achegar ao alumnado de 2º de Bacharelato a diferentes conceptos de fı́sica nuclear e de partı́culas, poñendo en valor as extraordinarias aplicacións na sanidade destes campos de coñecemento da fı́sica moderna.

Como citar este artigo:

Abelenda Lameiro, N. (2023). Contextualizando a física nuclear e de partículas en 2º de bacharelato. Boletín das Ciencias, 95, 101-107. DOI: 10.54954/202395101.