Boletín 95

MOVEMENTOS NO PLANO E MOSAICOS CON PROGRAMAS DE XEOMETRÍA DINÁMICA
Paulo González Ogando

QUE CAE MÁIS RÁPIDO, UN ELEFANTE REAL OU UN DE POLIESTIRENO? CAÍDA REAL VERSUS CAÍDA LIBRE
Andrés M. García-Verdugo Delmas

A COLECCIÓN DE TUBOS DE DESCARGA DO IES LUCUS AUGUSTI
Carlos Emilio Reigosa Castro

A TÁBOA PERIÓDICA DO IES LUCUS AUGUSTI: A MÁIS ANTIGA DE GALICIA?
Manuel R. Bermejo, Marcelino Maneiro, Xoán Carlos Rodríguez

MARIE ANNE PAULZE E LAVOISIER: O AMOR E A AMIZADE NA CIENCIA
Manuel R. Bermejo, Ana M. González-Noya, Xoana Pintos Barral, Sandra Fernández-Fariña, Isabel Velo-Heleno

OS SPIONs E AS SÚAS APLICACIÓNS
Ana M. González-Noya, Manuel R. Bermejo, Marcelino Maneiro, Rosa Pedrido Castiñeiras

CONTEXTUALIZANDO A FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS EN 2º DE BACHARELATO
Natalia Abelenda Lameiro

DESAFÍO NEWTON CAR DO LABORATORIO DE FÍSICA E QUÍMICA
Marcelino José Veiguela Fuentes

SIR ISAAC NEWTON EN AXUDA DOS SKATERS!
Marcelino José Veiguela Fuentes

DESENVOLVENDO COMPETENCIAS NA AULA DE MATEMÁTICAS COAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Ana María Ocampo Sanmamed, Iria Fernández Fontenla

UN ESTUDO EXPLORATORIO ARREDOR DA TRAXECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAXE PARA A VISUALIZACIÓN EN INFANTIL
Sara Amor Iglesias, Pablo González Sequeiros

RESOLUCIÓN COOPERATIVA DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS CON BLOQUES MULTIBASE
Estefanía Del Campo Palacín, Pablo González Sequeiros

CHATGPT, UN LORO ESTOCÁSTICO NA AULA DE BIOLOXÍA
Nicolás Lucas Domínguez, Antonio Rivas Menéndez, Andrea Freire Valiño, Elena Eiras Fariña

ACHEGAMENTO Á DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS EN PRIMARIA
Jessica Rodríguez Piñeiro

SOCIEDADE XUVENIL GALEGA DE QUÍMICA: COMO VEMOS A CIENCIA?
Isabel Velo-Heleno, Jesús Bello García, Sandra Fernández-Fariña

A ESTATÍSTICA NOS CLUBS DE CIENCIAS
María Ángel Martínez Rodríguez

INCENDIOS, CAMBIO CLIMÁTICO E ANTROPOCENO. AS SÚAS POSIBLES CAUSAS
Constantino Armesto Ramón

EDUCACIÓN PARA O ANO 2061
Constantino Armesto Ramón

EQUÍVOCOS DA ENTROPÍA EN TERMODINÁMICA, COSMOLOXÍA E BIOLOXÍA
Constantino Armesto Ramón

DOBRANDO PAPEL
Antonio Gregorio Montes