Boletín 93

Contribucións presentadas no XXXIV Congreso de ENCIGA

Presentación do XXXIV Congreso, programa, limiar, agradecementos e reseña dos conferenciantes convidados: Elena Cartea González (CSIC-Misión Biolóxica de Galicia), María Luz Loureiro García (USC), Deborah García Bello (UDC) e Luis Enjuanes Sánchez (UAM).

Comunicacións

ESTUDO DUNHA ENFERMIDADE NEURODEXENERATIVA: UN PROXECTO PARA FORMACIÓN PROFESIONAL
María Villar López, Paloma Blanco Anaya e Sabela Fernández Vila

CUANTIFICACIÓN DE TOXINAS CO MICROCYSTEST PARA STEM
Belén Reija Otero e X. Carlos Rodríguez García

QUE PASA SE DESAPARECE O RAPOSO? OS ECOSISTEMAS EN 4º DA ESO
Andrea Bustelo Cabanas e Virginia Aznar Cuadrado

AS AVES DE GALICIA, AS AVES QUE NUNCA EXISTIRON
Francisco Manuel Rodríguez Mayo

UTILIZACIÓN DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE A UNIVERSIDADE PARA O TRABALLO PRÁCTICO DA MATERIA DE BIOLOXÍA EN BACHARELATO
Saskia-Camille Flament-Simon, Mercedes Novo, Wajih Al-Soufi, Miguel Blanco, María Pilar Alonso, Jorge Blanco, María Marta López Alonso, Ana Paula Losada García, Ana Manuel De Azevedo Gomes, Maribel Quiroga Verdeal e María del Carmen Rodríguez Gacio

VIAXE AO CENTRO DUNHA FOLLA
María Abeledo Miguélez, Rubén Fontán Taboada, Natalia Fernández García-Basterra

BATAS, LUVAS E GAFAS: COMEZAMOS A EXPERIMENTAR
Manuel R. Bermejo, Sandra Fernández Fariña, M. Isabel Fernández García, Esther Gómez Fórneas, Ana M. González Noya, Marcelino Maneiro Maneiro, Miguel Martínez Calvo, Rosa Pedrido Castiñeiras, Laura Rodríguez Silva, María J. Romero Castro, Lara Rouco Méndez, Isabel Velo Heleno, Beatriz Fernández Fernández e M. Inés García Seijo

FALANDO DE FÍSICA E QUÍMICA CUN REFRESCO DE COLA
R. Cid Manzano e I. Valiña Lema

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ENLACE QUÍMICO EN 4º CURSO DE ESO
Venancio González Caamaño e María J. Romero

MOOC FÍSICA EXPERIMENTAL
Pío González, Paulino Pérez Feijoo e Julia Serra

ALGUNHAS ESTRATEXIAS DE EXPERIMENTACIÓN PARA A APRENDIZAXE DA ÓPTICA XEOMÉTRICA
José Benito Vázquez Dorrío e Miguel Ángel Queiruga Dios

2022 O ANO DA QUÍMICA EN GALICIA
Manuel R. Bermejo, Sandra Fernández Fariña, M. Isabel Fernández García, Esther Gómez Fórneas, Ana M. González Noya, Marcelino Maneiro, Miguel Martínez Calvo, Rosa Pedrido Castiñeiras, Laura Rodríguez Silva, María J. Romero Castro, Lara Rouco Méndez, Isabel Velo Heleno, Beatriz Fernández Fernández e M. Inés García Seijo

DISEÑO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS LOW-COST PARA FAVORECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA INTERACCIÓN GRAVITATORIA EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Ángel Vidal Vidal

¿ES POSIBLE APRENDER CIENCIA A TRAVÉS DE DIBUJOS ANIMADOS? UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA CONTEXTUALIZADA USANDO LOS SIMPSONS
Ángel Vidal Vidal

MARIE ANNE PAULZE: AS SÚAS ACHEGAS CIENTÍFICAS
Ana M. González Noya, Sandra Fernández Fariña, Manolo R. Bermejo e Xoana Pintos

ACTIVIDADES PARA DESENVOLVER O COÑECEMENTO EPISTÉMICO IMPLICADO NAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS NA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Beatriz Crujeiras Pérez, Pablo Brocos Mosquera, Lucía Casas Quiroga e Fermín Cambeiro Cambeiro

WSCIENTIFICS. ROMPIENDO CON EL EFECTO MATILDA
Iria Estévez Juncal, Antía Novas Arribas, Alba Porto Rodal e Miguel Quiroga Bóveda

ESCOITAR E OÍR Á VEZ: CIENCIA NA PONTE. PROXECTO ATS STEM
Socorro Liste López e Ángela M. Novo Platas

MENSAXES OCULTAS CON PAPIROFLEXIA
Sandra Yolanda Camiña Codesido, Teresa Otero Suárez e Trinidad Pérez López

LA ARISTOCRACIA QUE NUNCA EXISTIÓ II: LA IDEA DE PROGRESO
José Manuel Facal Díaz

¿ES EL MOMENTO DE INTRODUCIR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN?
Fco. Javier Redondas Maseda

O CLIMA, AQUÍ E HOXE
Antonio Gregorio Montes

XEOCAMBADOS: PROPOSTA DE SAÍDA NUNHA PANDEMIA
Jorge José Pérez Maceira, María de los Ángeles Suárez Gestal, Lorena Amarelle Taibo e Duarte Correa Piñeiro

SXGQ: QUEN SOMOS E QUE FACEMOS
Isabel Velo Heleno, Jesús Bello García e Sandra Fernández Fariña

PERCEPCIÓN DO PROFESORADO DE INFANTIL SOBRE AS ACTIVIDADES DE CIENCIAS
Sara Barros Álvarez e Isabel García-Rodeja Gayoso

MATEMÁTICAS EDULCORADAS
Lara Rodríguez-Osorio, Cristina Núñez-García, Teresa F. Blanco e Alejandro Gorgal-Romarís

IMPORTANCIA DO COÑECEMENTO APLICADO DA MATEMÁTICA E ACTIVIDADES DE CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO NA ESO E BACHARELATO
Luis Carlos Cachafeiro Chamosa

PBL: CANTA XENTE SE ESPERA QUE HAXA NA PRAZA DO “AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA”, AO MEDIODÍA, O 6 DE XULLO?
Claudio Martínez Gil

RECTAS CON CURVATURA: SUPERFICIES REGRADAS E A SÚA VISUALIZACIÓN
Ana Belén Rodríguez Raposo

COMPETENCIA MATEMÁTICA NOS CICLOS SUPERIORES DENDE A PERSPECTIVA DO PROFESOR
Paula Franco Ferreira e Teresa F. Blanco

EMPREGANDO A MESMA VARA DE MEDIR
Cristina Pérez-García, Cristina Núñez-García, Teresa F. Blanco e Alejandro Gorgal-Romaris

EN TEMPOS DE PANDEMIA: MODELOS
Francisco Manuel Rodríguez Mayo

CONTAMOS O TEMPO?
María Tapia, Estela Troncoso, Lucía Van der Mel e Cristina Núñez

ROBOMÁTICA: NOVOS CAMIÑOS PARA A INCLUSIÓN
Antía Fernández, Teresa F. Blanco, Alejnadro Gorgal-Romarís e Cristina Núñez-García

CANDASAT I: LANZAMIENTO DE E UNA SONDA A LA ESTRATOSFERA
Fco. Javier Redondas Maseda

CANDASAT II: UN SATÉLITE EN UNA LATA DE REFRESCO
Fco. Javier Redondas Maseda