Boletín 88

Contribucións presentadas no XXXII Congreso de ENCIGA

Presentación do XXXII Congreso, programa, limiar, agradecementos e reseña dos conferenciantes convidados: Manuel R. Bermejo (USC), José Francisco Canosa (xeógrafo freelance) e Olalla López Costas (USC).

Comunicacións

XOGANDO AOS BARCOS COA VESPA VELUTINA, UNHA EXPERIENCIA DE APRENDIZAXE BASEADA NO XOGO
Borja Gómez Prado e Blanca Puig Mauriz

MODELIZACIÓN DA MEIOSE NUNHA AULA DE SECUNDARIA: UNHA PROPOSTA DIDÁCTICA PARA 4º ESO
Carlos Castro Penas

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E MODELOS MENTAIS NA TRANSFERENCIA CURRICULAR DO IPCC SPECIAL REPORT 2019
Francisco Sóñora Luna e Isabel García-Rodeja Gayoso

OBRADOIRO STEAM: DOBRAS E FALLAS
Teresa Fernández Blanco, Jorge Pérez Maceira, Andrés López Fontán e Mª Peregrina Varela Caamiña

VISUALIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA, XERADOS CON ENZIMAS DE RESTRICIÓN E SEPARADOS POR ELECTROFORESE EN XEL DE AGAROSA, UTILIZANDO EQUIPOS ARTESANAIS E ECONÓMICOS
Andrés Sanjuán, Lourdes Eirosa de la Puente e Ángel S. Comesaña

A EVOLUCIÓN BIOLÓXICA: UNHA PROPOSTA PARA FAVORECER A ARGUMENTACIÓN NO BACHARELATO
Virginia Aznar Cuadrado e Verónica Otero Domínguez

PRODUCTOS DE PCR DIGERIDOS CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN (PCR-RFLP) EN LA AUTENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS
Carlos Valiente Díaz, Guillermo Menéndez García e Andrés Sanjuan

TRABAJO DE CAMPO CON EL FUTURO PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN PARQUE NATURAL O INVERNADEIRO (OURENSE)
Manuel Vidal López, Miguel Yebra Ferro e Pedro Membiela Iglesia

CANCRO: CASUALIDADE OU CAUSALIDADE? UNHA EXPERIENCIA DE AULA
Raquel Honrubia Pérez, Jeannette Martínez-Val e Jesús Martínez-Val

INVESTIGACIÓN DE ECOLOXÍA ESCOLAR NUNHA PRADARÍA DE ZOSTERA NOLTEII
Francisco Sóñora Luna, Emilio Fernández Suárez, Carlota Barañano Suárez e Aitor Alonso Méndez

VÍTOR A MARÍA SARMIENTO DENDE A CIENCIA FEMININA QUE CONTA E NON CONTA EN GALICIA
María Elena Guntiñas Rodríguez

DINAMIZACIÓN DA XEOLOXÍA A TRAVÉS DE PRÁCTICAS SINXELAS
Marcos Lago Álvarez

A DENSIDADE COA BALANZA MOHR-WESTPHAL
Belén Reija e X. Carlos Rodríguez García

QUE SABEMOS SOBRE TRABALLO E ENERXÍA EN 1º DE BACHARELATO?
Virgina Aznar Cuadrado e Alberto Fernández Fernández

A FORZA DE ROZAMENTO NA VIDA COTIÁ. DESEÑO DUNHA PROPOSTA PARA A AULA
Ismael Cabodevila Pividal e María J. Romero

COMO SE FORMAN OS ELEMENTOS QUÍMICOS
Xabier Cid Vidal

REACCIÓNS REDOX CON LARPEIRADAS
Manuel R. Bermejo, M. Isabel Fernández García, Esther Gómez Fórneas, Ana M. González-Noya, Marcelino Maneiro, Rosa Pedrido, María J. Romero, Sandra Fernández-Fariña, Laura Rodríguez-Silva, Beatriz Fernández Fernández, M. Inés García-Seijo

UNHA COMPETICIÓN CIENTÍFICA EN SECUNDARIA; CRISTALIZACIÓN DE ADP
Fco. Javier Redondas Maseda

APRENDIZAXE DA TÁBOA PERIÓDICA MEDIANTE A METODOLOXÍA FLIPPED CLASSROOM E O XOGO
Marta Suárez e María J. Romero

ESTUDIO DE UNA PRÁCTICA ABIERTA CON ESTUDIANTES DE 3º DE ESO
Miguel Yebra Ferro, Manuel Vidal López e Pedro Membiela Iglesia

EL PROYECTO LÁZARO: REVIVIENDO LAS CLASES DE FyQ
Miguel Quiroga Bóveda

PIONEIRAS DE CIENCIAS DE VIVEIRO
Manuel R. Bermejo, M. Isabel Fernández García, Esther Gómez Fórneas, Ana M. González-Noya, Marcelino Maneiro, Rosa Pedrido, María J. Romero, Sandra Fernández-Fariña, Laura Rodríguez-Silva, Beatriz Fernández Fernández, M. Inés García-Seijo

LA MOTIVACIÓN QUE NUNCA EXISTIÓ 3: SUDÁFRICA
José Manuel Facal Díaz e J. Ricardo Paredes Pampín

MARIE ANNE E A TÁBOA PERIÓDICA
Ana M. González Noya, Xoana Pintos Barral e Manolo R. Bermejo

TOMÁS BATUECAS NO SISTEMA PERIÓDICO E NA IUPAC
Manuel R. Bermejo e Ramón Cid Manzano

EMOCIÓNS EN ESTUDANTES DE ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO EN RELACIÓN COAS CIENCIAS, MATEMÁTICAS E TECNOLOXÍA
Alberto Estévez, Miguel Ferreira, José Antonio Fraga e Pedro Membiela

RECURSOS E OPORTUNIDADES PARA O ENSINO DAS CIENCIAS A TRAVÉS DE SCIENTIX E STEM SCHOOL LABEL
Fco. Javier Redondas Maseda e Ricardo Paredes Pampín

BENVIDOS Á FEIRA STEAM!
Alejandro Gorgal Romarís, Teresa F. Blanco e Cristina Núñez García

EMOCIÓNS EN ESTUDANTES DE ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO EN RELACIÓN COAS CIENCIAS
Miguel Ángel Yebra, María de Mar Fernández, Antonio Gregorio, Jesús Fidalgo, Francisco Boán e Pedro Membiela

ARGUMENTACIÓN E INDAGACIÓN NA AULA: TRABALLANDO A SEGURIDADE ALIMENTARIA A TRAVÉS DUN CASO REAL
Lucía Casas Quiroga e Beatriz Crujeiras Pérez

EL DESPEGUE QUE NUNCA EXISTIÓ
Sergio Dacal Rodríguez, Rita Dominguez Lores e José Manuel Facal Díaz

STEM MAXIA. A MAXIA COMO ELEMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
J. Ricardo Paredes Pampín

MATEMÁTICAS ESCONDIDAS
Sandra Yolanda Camiña Codesido, María Teresa Otero Suárez e María Trinidad Pérez López

A CIENCIA NA GALIPEDIA
Antonio Gregorio Montes

“APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DO MEDIO NATURAL”, UNHA MATERIA NECESARIA EN GALIZA
Mario Outeiro Iglesias

PROXECTO STEM: CONSTRUCIÓN DUN RELOXO DE XADREZ CON ARDUINO, GEOGEBRA E IMPRESORA 3D
José Francisco Balsa González e María Elena Segade Pampín

PALITROQUES
Víctor G. G-Echave

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS NA AULA DE MATEMÁTICA 3º DE ESO
Luis Carlos Cachafeiro Chamosa

MATEMÁTICAS NA RÚA
Iria Fernández Fontenla, Jorge Tombo Nespereira e Ana María Ocampo Sanmamed

RUTAS MATEMÁTICAS CON MATH CITY MAP
Iria Fernández Fontenla e Ana María Ocampo Sanmamed

MATEMÁTICAS A ESCAPE
José Antonio Fraga Moreiro

RESOLVEMOS PROBLEMAS DA OPOSICIÓN 2018… CON GEOGEBRA
Claudio Martínez Gil

EMOCIÓNS EN ESTUDANTES DE ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO EN RELACIÓN COAS MATEMÁTICAS
Adrián Fernández, Ricardo González, Rosa María Rodríguez, María Rodríguez, Alba Rodríguez e Pedro Membiela

LA MODELIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL, ¿ES POSIBLE?
María Salgado Somoza

MATERIAIS, RECURSOS E METODOLOXÍAS DIDÁCTICAS NA AULA DE MATEMÁTICAS
Alberto Fortes Novoa

FORMACIÓN DE CIDADÁNS CONSCIENTES. NOTAS SOBRE A CAPACIDADE CRÍTICA DO ESTUDANTADO UNIVERSITARIO
Luis Carlos Cachafeiro Chamosa

MATEMATICARTE: A HARMONÍA MATEMÁTICA DAS FORMAS
Antom Labranha

AULA ABERTA Á TECNOCIENCIA: ENSINANDO ENXEÑARÍA DE RECURSOS MINEIROS E ENERXÉTICOS
José Santiago Pozo Antonio, María Araújo Fernández, Raúl Figueroa Martínez, Iván Garrido González, David Patiño Vilas e Benito Vázquez Dorrío

ENSAIO DE TRACCIÓN DUN ARAME DE 3 MM DE DIÁMETRO: PRÁCTICA PARA TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
X. Carlos Rodríguez e María J. Romero

METALOGRAFÍA DE DIFERENTES ACEIROS
X. Carlos Rodríguez, Ana Rodríguez, Verónica Varela e María J. Romero